I linje med vår öppenhet och lyhördhet är vi oerhört måna om att alla skall kunna leva upp till och medverka i vår verksamhet, de gemensamt satta målen och vår gemensamma värdegrund. Därför har vi skapat ett antal dokument, vi kallar dessa våra Förväntansdokument.

Tillsammans och med tydlighet sätta förväntningar

De beskriver vad vi som förening och individer förväntar oss av varandra. Det är levande dokument som vi tillsammans utvecklar och förädlar. Genom att tydligt kommunicera förväntningarna på individer i många olika lägen är vi övertygade om att inte bara förenkla men också göra det möjligt att jobba mot gemensamma mål med god energi.

Det är inte bara våra gymnaster, utan också föräldrar och supporters, tränare och ledare, anställda och styrelse som alla tillsammans både förlitar sig på och som lever efter dessa gemensamma dokument.

Gymnaster

Föräldrar

Tränare & Ledare