GF Wermdö

G F   W e r m d ö

G L Ä D J E

G E M E N S K A P

U T V E C K L I N G

Covidinformation 2020-10-29 på grund av skärpta allmänna råd:

Utifrån Folkhälsomyndighetens, Region Stockholms och Gymnastikförbundets rekommendationer kommer alla träningar för gymnaster
födda 2004 eller tidigare vara inställda till den 19:e november. Berörda grupper kommer få mail under 2020-10-30 från sina ledare.

Följ våra uppdateringar på Facebook eller i Medlemsappen för löpande information!


Vi uppmanar vidare alla att själva följa utvecklingen och hålla er uppdaterade på vad som gäller i övrigt.
Ansvarig myndighet är Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten
.

GYMNASTIK FÖR ALLA

Copyright 2019 Gymnastikföreningen Wermdö. Kopiering förbjuden, för alla syften.