Vi är en idrottsförening, inte ett företag. Enligt Wikipedia kan vi läsa “En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet.“. På denna sidan berättar vi lite mer om att vara en förening och vad det innebär.

Det hade gått bra att vara ett företag och sälja kursverksamhet, en verksamhet som vi format och gjorts till en serietillverkad fritidssysselsättning. Men det är inte det en förening är, vi är våra medlemmar och vår sport. Vi drivs inte för att göra vinst utan istället av vad som är rätt och bra. Vi drivs av att istället skapa värde tillsammans och att ställa upp för varandra.

En förening är för medlemmarna

En ideell förening bildas genom antagandet av stadgar. Det är lite som grundlagen för föreningen. De beslutar vem som får vara medlem, hur föreningen skall förvaltas och vilka syften föreningen har. Det finns en del krav på stadgarna, som att det skall framgå vem som är föreningens företrädare och att årsmötet är det beslutande organet för föreningen.

En ideell förening får inte tjäna några pengar som betalas ut till medlemmarna eller liknande. Föreningen skall återinvestera allt sitt kapital och inkomster i att uppfylla stadgarnas mening. Vi är dessutom en allmännyttig ideell förening, det betyder att vi utöver att vi inte tjänar några pengar välkomnar alla människor i föreningen.

På årsmötet är alla medlemmarna välkomna. Årsmötet beslutar vilka frågor och hur föreningen skall bedriva sin verksamhet. På årsmötet utses också en styrelse som utefter de uppsatta direktiven och stadgarna förvaltar föreningen under året fram till nästa årsmöte. Det betyder att en förening är vad medlemmarna gör den till – på årsmötet kan alla nominera och rösta och driva sina frågor. En förening är till för sina medlemmar.

En ideell förening skall gynna medlemmarna i utövandet av syftet enligt stadgarna. För oss handlar syftet om att erbjuda gymnastik. För att bedriva det behöver vi självklart pengar för att betala lokalhyror, försäkringar och licensavgifter. Föreningen försöker ha så låga avgifter det går för att täcka kostnaderna. Föreningen kan genom styrelsen anställda och arvodera ledare men dessa skall ha lön och desto dyrare blir det för medlemmarna och desto mindre gymnastik kan vi erbjuda till en högre peng vilket motverkar syftet. Så vad Medlemmar behövs inte bara för att utöva sport utan för att engagera sig som ledare, arbetsutskott och mycket mer. Verksamheten i en förening skulle aldrig gå att bedriva utan alla frivilliga insatser från medlemmar.