GF Wermdö är en förening som varje dag stävar efter att bli ännu bättre och ännu mer.Vi tar sats i Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell, uppdelad i stadier och nyckelfaktorer. Stadierna beskriver hur föreningar och individer kan välja sin egen form av träning. Nyckelfaktorerna beskriver de områden vi tror är viktigast för Svensk Gymnastiks utveckling. Stadier och nyckelfaktorer bildar tillsammans vår gemensamma strategi framåt.

Stadierna

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt och efter egen ambitionsnivå. Man kan säga att stadierna beskriver ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadie. Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är föreningens verktyg för diskussion, analys, förändring och utveckling.

Nyckelfaktorer

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt och efter egen ambitionsnivå. Man kan säga att stadierna beskriver ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadie. Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är föreningens verktyg för diskussion, analys, förändring och utveckling.

GF Wermdö och Utvecklingsmodellen

Kraften i utvecklingsmodellen visar sig när vi kopplar ihop stadierna med nyckelfaktorerna och diskuterar hur vi tolkar och tillämpar det teoretiska resonemanget i praktiken, det vill säga hur vi omvandlar vårt ”vad” och vårt ”hur”. Orginalmodellen finns också mer detaljerat att läsa på Svensk Gymnastiks webbplats. Vi har anpassat modellen och arbetat in den i varje del av vår verksamhet.