Gymnastik skall vara tillgängligt för alla. Möjligheten att deltaga i idrottsverksamhet skall vara enkel. Vi arbetar tillsammans med politiker, nämnder och förbund för att analysera, utvärdera och förbättra möjligheterna. Vi arbetar med det lokala näringslivet för att hitta innovativa lösningar för att möjliggöra ännu mer för våra unga. Vi arbetar också tillsammans med gymnastikförbundet och vår egen förening för att utvecklas.

GF Wermdö är en naturlig och etablerad del av samhället

Vi strävar efter att utveckla och göra gymnastiken tillgänglig för alla. Faktorer som ekonomi och social bakgrund skall vara underordnat att både ta hand om sitt sinne och sin kropp. Genom gemensamma och fysiska aktiviteter tror vi att vi bygger samhällsmedborgare som tar ansvar och sluter cirkeln. Det är ett arbete vi aldrig kan klara själva, men vi kan vara en del av lösningen. Vi har både idéer och kapacitet att stötta, utveckla och innovera i gymnastiken och idrotten i stort. Vi medverkar i flera lokala nätverk för att påverka och skapa opinion för ungas rätt till gymnastik.

Tillsammans med gymnastikförbundet försöker vi driva intern förändring i frågor kring jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och mycket mer. Vi ser egentligen inga gränser för vart diskussionen och idéerna kan utvecklas inom ramen för vår sport.