Gymnastikföreningen Wermdö bildades 2019 när de två äldsta gymnastikföreningarna på Värmdö (GK Värmdö och Värmdö Skärgårdsgymnaster) valde att gå samman i en stor förening. Vi har idagsläget runt 1600 gymnaster som tränar och tävlar i truppgymnastik, trampolin och parkour. Vi är aktiva runt om i hela Värmdö kommun.

Gymnastikföreningen Wermdö är en del av Värmdös kultur & liv

Vi vill att alla ska få möjlighet att träna och siktar på att kunna erbjuda gymnastik för alla, oavsett vem du är. Vi arbetar långsiktigt, strategiskt och strukturerat mot att öka tillgängligheten.

Vår vision

Vår vision kan tyckas lika enkel som den är genial:
Den mest attraktiva gymnastikföreningen i Stockholm – något för alla“.

  • Vi vill vara en nytänkande förening i ständig utveckling.
  • Vi vill erbjuda ett brett utbud av träningsformer inom gymnastiken efter gymnasternas önskemål och behov. För den som vill tävla eller träna.
  • Vi vill behålla våra gymnaster länge så att alla lär sig träning för livet.
  • Vi vill att gymnastik ska handla om glädje och gemenskap, i föreningen, gruppen och hos individen.
  • Vi vill erbjuda en plats där alla känner sig trygga och sedda.
  • Vi vill ständigt söka utbyten hos andra idrotter och föreningar för att utveckla oss som medlemmar och bygga starka relationer inom kommunen.
  • Vi vill skapa utveckling i vår förening genom utbildning, uppmuntran och ett tillåtande klimat.