Vi samverkar med Värmdös skolor för att introducera rörelse genom gymnastik. Samverkan sker med respektive skolenhet och på barnen och skolenhetens villkor. Vi tränar på de 12 grundmotoriska färdigheterna: hoppa, springa, gå, klättra, hänga, krypa, åla, kasta, fånga, stödja, balansera, rulla.

Verksamhet i skolor ger barnen hög kvalitet och föreningen insikt i barnens förväntningar

Under pandemin har denna del av vår verksamhet av smittskyddsskäl legat nere och vi avvaktar just nu våren 2022 för att se hur läget utvecklas.