Vi genomför regelbundet uppvisningar dit vi bjuder in alla att närvara. Under pandemin har det varit svår att genomföra och vi har istället gjort uppvisningar genom livesändningar vilket är något vi kommer att fortsätta med oavsett världsläget i stort. Mer information om de aktuella uppvisningarna, eventuella restriktioner och liknande uppdateras kort före varje genomförande beroende på den föränderliga situationen vi är i just nu.

Uppvisning förbereder och skapar spänning och glädje

En uppvisning är ofta första steget för våra gymnaster i tränings och förberedande träningsgrupperna att visa upp sig och få en möjlighet att visa vad de har lärt sig och deras färdigheter. Att våga stå inför en stor samling av människor kräver både stort mod och otrolig koncentration. För många är uppvisningarna något att se fram emot och en fantastisk och minnesvärd upplevelse.

Du kan se alla planerade uppvisningar i kalendern.