Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar vår förenings normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

Vår värdegrund är ständigt med oss i alla stunder

Då värdegrunden utgör summan av våra normer och värderingar så är det också viktigt att kritiskt granska och reflektera kring vilka normer och personer som för tillfället utgör föreningen. Ett inkluderande värdegrundsarbete utgår från att vi ska göra plats för att alla ska kunna vara aktiva eller arbeta inom föreningen, oavsett funktion, uttryck eller utseende och oavsett om alla redan finns representerade.

Vi tror inte att vårt värdegrundsarbete någonsin är slutfört. Det är ingen kurs som kan genomföras en gång per termin utan det är ett ständigt arbete som skall genomsyra all verksamhet och kommer aldrig att vara färdigutvecklad. Vår organisation är en levande organism som ständigt lär sig och utvecklas.

Du kan läsa mer om våra värdeord Glädje, Gemenskap och Utveckling nedan.

Glädje

 • Det ska vara roligt att gå till en träning oavsett om du är gymnast, ledare eller förälder.
 • Vi vill skapa en familjär stämning där vi har nära till skratt och arbetar aktivt med att röja hinder som inte främjar glädje.
 • Glädje är ett resultat av en positiv attityd hos oss alla – glädje leder till utveckling.
 • Genom att vara tydliga med förväntningar på varandra (gymnaster, ledare, styrelse och föräldrar) och jobba aktivt med våra värdeord i föreningens utbildningar, skapar vi bra förutsättningar för att sprida glädje.

Gemenskap

 • Tillsammans ser och hör vi alla i föreningen!
 • Gemenskap är ett resultat av hur vi agerar, samarbetar och kommunicerar.
 • Det bygger stolthet och ger mening till verksamheten.
 • Föreningens gemenskap är lika viktig som gruppens gemenskap.
 • Med aktiviteter som ledardagar, läger, utbildningar, föräldramöten samt skapa ambulerande tränargrupper m.m. tror vi att vi kan främja gemenskapen i föreningen.
 • Som medlem i vår förening är man en viktig länk var man än befinner sig i kedjan.

Utveckling

 • Vi främjar både den fysiska och mentala utvecklingen hos varje individ.
 • Det handlar om allt från att gå utanför sin komfort-zon till att få mer kunskap om träning, hälsa och gymnastik.
 • Utveckling handlar om mod, att få och ta ansvar.
 • Utveckling är viktigt för att vi ska växa som människor och för att ge näring åt engagemanget.
 • Vi kan se att vi utvecklas t.ex. genom tävlingsresultat, antal lag på tävlingar, att grupperna i föreningen växer och att gymnaster/ledare stannar längre i föreningen.
 • Utveckling är individuell och går inte att jämföra. Vi tror att genom utbildning, uppmuntran och med en inställning att det är okej att misslyckas kommer vi skapa bra möjligheter för utveckling i föreningen.