Vi är en ideell allmännyttig idrottsförening vilket ställer stora krav på effektivitet, transparens och delaktighet. Föreningen och dess årsmöte är vårt högsta beslutande organ som utser styrelse för att förvalta föreningen under ett verksamhetsår. Till hjälp och för att göra det möjligt att med effektivitet leverera verksamheten finns anställda som verkar under styrelsens direktiv.

Utöver det formella som finns här på sidan har vi hundratals otroliga tränare, ledare och funktionärer som bidrar till föreningens verksamhet varje dag. Det är tack vare dessa krafter vi kan verka som en tydlig kraft för att gynna våra medlemmar med kvalitet och med hjärta. Det otroliga engagemang vi ser i vår förening är inspirerande för stordåd och framtid.

Det är viktigt för föreningen att de ideella drivkrafterna är de primära och att vi bygger gemenskap. Om du är nyfiken på att bidra praktiskt så tveka inte att direkt kontakta vårt kansli. Läs mer om våra anställda som sköter den dagliga driften eller om styrelsen som arbetar strategiskt.