Vi är redan en ideell allmännyttig förening som inte har vinstmål men det betyder inte att vi inte har kostnader för lokalhyror till kommunen och löner till våra tränare. Vi kan därför inte erbjuda gratis träning trots att vi ständigt arbetar på att sänka våra kostnader. Men tack vare ett unikt och nära samarbete med OddFellow har vi på individnivå möjlighet att söka bidrag för de familjer och barn som inte har råd att delta i vår verksamhet.

Några av medlemmarna i logen B174 Carpe Diem av OddFellow Sverige.

Inget barn skall vara utanför en meningsfull fritidsverksamhet och det lärande som ingår. Inte bara de rent idrottsliga aspekterna som hälsa är i centrum utan vi ser hela individen. Därför är detta särskilt viktigt för oss – alla skall få samma möjligheter. Vi vet dock att det kan vara mycket känsligt med en bräcklig ekonomi och därför är det enbart vår sekreterare som handlägger och pratar med vårdnadshavare eller direkt med äldre gymnaster. Ledare och vår övriga personal och styrelse blir inte informerade om att en gymnast uppbär stöd för deltagande så ingen negativ särbehandling kan ske. Stödet kan täcka även kläder och utrustning som kan behövas.

Kraven för att erhålla stöd är inte formella utan det görs ett samtal och en samlad bedömning av en representant från OddFellow-logen B174 Carpe Diem som står för stödet. Det beror också på om det för tillfället finns medel att tillgå i de insamlade medlen för ändamålet. Bedömningen kan göras via telefonsamtal eller fysiskt möte och därefter tas beslut om bidrag kan lämnas. Processen kan ta 1-3 veckor beroende på tidpunkt.