I barngymnastiken bygger vi på lek och rörelseglädje. I gymnastiken byggs barnens fysiska självkänsla som i sin tur bygger upp deras psykiska självkänsla. Barn som tidigt börjar med gymnastik och får träna dessa färdigheter får en starkare självkänsla och de blir bättre på idrott överlag. Vi tränar på de 12 grundmotoriska färdigheterna: hoppa, springa, gå, klättra, hänga, krypa, åla, kasta, fånga, stödja, balansera och rulla.

På väg mot en fantastisk framtid. Barngymnastik förbereder hela människan.

Barngymnastiken deltar barnet själv i, som förälder förväntas du lämna och hämta barnet för träningen. Du är självklart välkommen att titta och följa barnen även om vi uppmuntrar till självständighet. Kanske vill du vara med de första gångerna och se till att barnet får skapa en trygghet i gruppen. I Familjegymnastiken deltar du tillsammans med ditt barn. Du förväntas aktivt hjälpa till i gymnastiken och de olika momenten.

Vi har många olika grupper att välja på och startar nya grupper när antalet deltagare medger och behovet finns. Kontakta oss på kansliet om du inte hittar en lämplig grupp själv. Vi grupperar barnen efter både färdighet och ålder. Även kamrater kan vara viktiga parametrar i att välja grupp så se dig inte blind på årtalen nedan som fungerar som vägledning.

Du som vuxen kan anmäla dig som tränare för våra grupper. Vi förser dig med utbildning och kunskap, dessutom ersätter vi dig för din tid och du får möjlighet till förtur för ditt barn och reducerad deltagaravgift! En klassisk så kallad win-win!

Grupper för barn födda 2018-2019

Fyren tränar söndagar kl 11.00-12.00 i Kvarnbergsskolan (Familjegymnastik)
Båten tränar lördagar kl 09.00-10.00 i Hemmesta F-5 skola

Grupper för barn födda 2017-2018

Bryggan tränar söndagar kl 09.00-10.00 i Kvarnbergsskolan
Hamnen tränar lördagar kl 10.00-11.00 i Hemmesta F-5 skola

Grupper för barn födda 2016-2019

Jollen tränar på tisdagar kl 17.30-18.30 i Kvarnbergsskolan
Kusten tränar på söndagar kl 15.30-16.30 i Kvarnbergsskolan
Stormen tränar på torsdagar kl 17.00-18.00 i Munkmoraskolan

Grupper för barn födda 2016

Bojen tränar på söndagar 12.00-13.00 i Kvarnbergsskolan
Brisen tränar på lördagar 11.00-12.30 i Hemmesta F-5 skola
Ankaret tränar på söndagar kl 10.00-11.00 i Kvarnbergsskolan