Vi söker just nu föreningskoordinator

Till vårt kansli söker vi nu en person som kan fungera som föreningens nav och ansikte utåt. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du själv planerar en stor del av din tid. Du arbetar tillsammans med sportchef och anställd tränare samt att du kan rådgöra med styrelsen. Du behöver vara beredd på att självständigt fatta beslut och ta initiativ som gagnar föreningen och är i linje med föreningens stadgar och viljeriktning.

GF Wermdö är en gymnastikförening med ca 1000 medlemmar, majoriteten är barn och unga samt ca 140 ideella ledare. Tjänsten som föreningskoordinator är en hybridtjänst, där den primära arbetsplatsen är på vårt kansli som är beläget vid Hemmesta på Värmdö, med möjlighet till att arbeta hemifrån.

Ett inkluderande värdegrundsarbete utgår från att vi ska göra plats för att alla ska kunna vara aktiva eller arbeta inom föreningen. Vi tror inte att vårt värdegrundsarbete någonsin är slutfört utan det är ett ständigt arbete som skall genomsyra all verksamhet och kommer aldrig att vara färdigutvecklad. Vår organisation är en levande organism som ständigt lär sig och utvecklas. Du kan läsa mer om våra värdeord GlädjeGemenskap och Utveckling.

Från den första kullerbyttan ända till Europamästerskapen är vi ett lag, sida vid sida och inkluderande. Med stor glädje och under kunnigt ledarskap formar vi hela människan tillsammans. 

Du kommer att ansvara för att de beslut som tas i styrelse genomförs och du är också kontaktperson gentemot våra medlemmar, Gymnastikförbundet samt andra organisationer. Du kommer även att ha daglig kontakt med ledare och föräldrar. Som koordinator planerar du, tillsammans med ansvariga arbetsgrupper, för föreningens aktiviteter. Vi är många ideella krafter som medverkar, men du kommer att vara “spindeln i nätet” och koordinera arbetsinsatserna.

I dina arbetsuppgifter ingår att hantera föreningens ekonomi vad gäller bland annat inkommande fakturor, budgetuppföljning, registrering av medlemsavgifter, kursavgifter, sponsring samt övriga inkomster och utgifter. Vi ser gärna att du även besitter bokföringskunskaper och kan sköta föreningens bokföring och ta fram underlag inför årsbokslut. Du blir huvudansvarig för samordning och rapportering av närvarolistor till kommunen mm.

En viktig del i koordinatorns arbetsområde är medlemsregistrering och uppföljning, som att exempelvis ta emot och sammanställa inbetalda medlemsavgifter, ta fram statistik, göra medlemsutskick och föra register över aktiva mm. Du blir en viktig länk mellan föreningen i stort och de olika grupperna och styrelsen, där du hjälper till med alltifrån ekonomi till uppdatering av vår hemsida och att bistå vid olika evenemang mm.

Även andra för tjänsten relevanta arbetsuppgifter förekommer, som exempelvis hantering och schemaläggning av träningstider i samarbete med anställda tränare och kommun.  Vid evenemang som föreningen arrangerar förväntas du ha en koordinerande roll på plats.

Tjänstens omfattning är på halvtid. Under tävlingar och terminsstart kan arbetstid på helger och kvällar förekomma med ojämn arbetsbelastning. Du har relevant utbildning för arbetsuppgifterna, eller har på annat sätt skaffat dig motsvarande erfarenhet. Du har datorvana och vi ser gärna att du är förtrogen med bokföring. Vi arbetar idag med SportAdmin, som utvecklats speciellt för idrottsföreningar.

Som person är du noggrann och serviceinriktad samt har förmåga att hålla många bollar i luften. Vi tror att du motiveras av att arbeta både självständigt och i grupp i en organisation där dina arbetsinsatser gör tydlig skillnad. Tjänsten innebär mycket kontakter, både interna och externa, varför vi förutsätter att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa en god stämning i en förening där vi jobbar för att vi trivs och har roligt. 

Fast lön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns. Förmånspaket som inkluderar pensionsrågdivning och Benify.

Ansökan och frågor

Skriftlig ansökan via e-post i PDF eller Word-format till rekrytering@gfwermdo.se, märk ärenderaden med tjänsten du söker. Rekrytering sker löpande med ambitionen att tillträda tjänsten 1/1 2024.

Välkommen till familjen