En av grundpelarna för vår förening är att gymnastik är till för alla. Alla kan gympa är en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, tex rörelsenedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Alla kan delta efter sina egna individuella förutsättningar.

Du får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka och uthållighet och röra dig till musik. Vi leker lekar, bygger banor och testar olika typer av redskap så att du får träna din kropp på så många olika sätt som möjligt.  

En del grupper har en särskild inriktning på sin verksamhet och tränar exempelvis mest trampolin, motionsgymnastik eller parkour, andra tränar blandad redskapsgymnastik varje gång.

Paragymnastiska specialgrupper (i den mån det går vill vi att alla barn ingår i ordinarie grupper):
TTI: Söndagar kl 10.00-12.00 i Ösbyhallen